‘We moeten belachelijk creatief worden’ zegt Erik Kessels

Absurdisme, onnozelheid en recalcitrantie moeten weer zegevieren volgens Erik Kessels, kunstenaar en medeoprichter van communicatiebureau KesselsKramer.

Eens! Maar hoe? We zijn in organisaties zo gewend om alles steeds strakker te stroomlijnen en daar systemen en structuren omheen te bedenken. Hoe verhoudt zich dat tot de creativiteit die in de toekomst steeds meer nodig is? Creativiteit is nou eenmaal messy.

We denken vaak dat creatievelingen ongedisciplineerd zijn. Dat is niet mijn ervaring als kunstenaar. Kunstenaars werken hard en gepassioneerd zonder dat iemand ze achter de broek aan zit, een ontwikkelplan voor ze opstelt of de kpi’s voor het komende jaar voor ze vaststelt. De motivatie en discipline komt uit hunzelf. Dat ziet er misschien anders uit dan we gewend zijn in een organisatie, minder lineair en, ogenschijnlijk, minder doelgericht.

Er zijn veel technieken die je creatiever kunnen maken als medewerker en als organisatie. Maar met het aanleren van creatieve skills alleen kom je er niet. Je zult open ruimte moeten creëren waarin de ontstane creatieve energie kan floreren. Dat wil zeggen meer eigen verantwoordelijkheid, motivatie ipv controle, tijd voor broeden en reflectie, en een hogere tolerantie voor fouten.

FD 13 dec 2020